Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

28.09.2022

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

1.Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
- kocioł gazowy zasilany gazem LPG; (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej)
- kocioł olejowy

2. Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
  • tradycyjnie (papierowo)

Wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
54 2850083 wew. 13, 56, 39, 11 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek do pobrania: Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.pdf (365 KB)

05.09.2022

plakat gmina dobre.jpg (1.38 MB)

Dożynki gminno-parafialne 2022 - galeria zdjęć

30.08.2022

DSC_0239.JPG (1.43 MB)

Galeria zdjęć - po kliknięciu "Czytaj więcej"

czytaj więcej

Witacze dożynkowe - galeria zdjęć

30.08.2022

DSC_0209.JPG (974 KB)

Galeria zdjęć - po kliknięciu "Czytaj więcej"

czytaj więcej

22.08.2022

dozynki 2022.jpeg (315 KB)

Kolejna edycja zawodów strażackich

18.08.2022

W niedzielę 7 sierpnia 2022 roku  na stadionie sportowym w Dobrem  odbyła się kolejna edycja gminnych zawodów strażackich. Poprzednia odbyła się w sierpniu 2021 roku, podczas pikniku rodzinnego.  Zawody zostały rozegrane w dwóch  konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Do zawodów przystąpiło pięć jednostek OSP: Bodzanowo, Bronisław, Byczyna, Dobre i  Krzywosądz, które przy licznie zgromadzonej publiczności prezentowały swoje umiejętności.

Ostatecznie klasyfikacja przedstawia się następująco:
1 miejsce OSP Byczyna,
2 miejsce OSP Krzywosądz,
3 Miejsce OSP Bodzanowo,
4 miejsce OSP Dobre,
5 miejsce OSP Bronisław,

Wszystkie jednostki otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy i statuetki ufundowane przez wójta gminy Dobre Stefana Śpibidę.

Dodatkowo podczas trwania zawodów dzieci mogły korzystać z bezpłatnej zjeżdżalni oraz wziąć udział w animacjach i różnych konkursach przeprowadzanych przez panie animatorki.

Po części oficjalnej zarówno kibice jak i uczestnicy skorzystali z poczęstunku w formie pysznej grochówki.

Dziękujemy bardzo startującym drużynom za zaangażowanie oraz postawę fair play podczas udziału w zawodach.

Podziękowania należą się również strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, którzy sędziowali  tegoroczne zawody.

1660199709008.jpg (1.05 MB)

Więcej zdjęć - po kliknięciu " Czytaj więcej"

czytaj więcej

17.08.2022

Można już składać wnioski o dodatek węglowy !!!

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego  wynosi 3000 złotych.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
  • tradycyjnie (papierowo)


Wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

Formularz wniosku o dodatek węglowy jest dostępny na stronie internetowej UG Dobre oraz GOPS Dobre.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
54 2850083 wew. 13, 56, 39, 11 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf (498 KB)

Poradnik_dodatek_węglowy.pdf (210 KB)

16.08.2022

 

Ostrzeżenie meteorologiczne - aktualizacja

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  powiaty: aleksandrowski, inowrocławski, mogileński i radziejowski.

 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 15.08.2022 do godz. 20:00 dnia 19.08.2022

 

Przebieg: prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 

ostrzeznie.png (54 KB)

11.08.2022

plakat dożynki 2022.jpg (8.64 MB)