Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

19.01.2022

uwagawaznainformacja.jpg (145 KB)

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dobre oraz jednostek organizacyjnych

W związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID – 19 powracają ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dobre oraz jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę w budynku przy ulicy Dworcowej 6.  

Od 20 stycznia 2022 r. do odwołania Urząd Gminy Dobre, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych będą realizować wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom bez bezpośredniej obsługi interesantów, za wyjątkiem niecierpiących zwłoki spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz  dowodów osobistych.   

Osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć dokumenty do oznakowanych pojemników znajdujących się w wejściu do budynku.
Nie będzie możliwości  potwierdzenia ich odbioru.


Zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych z wykorzystaniem:

  • elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • poczty elektronicznej e-mail,
  • tradycyjnej przesyłki pocztowej,
  • telefonicznie pod nr tel.: 54 285 00 83, 054 285 01 25, 54 285 01 57, 054 285 01 58.


Interesanci  przebywający w budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk, używania rękawiczek jednorazowych  oraz zakrywania ust i nosa.

W razie konieczności udzielenia pomocy, szczególnie osobom starszym, chorym lub samotnym prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialne podejście do sprawy. Wszystkie działania, jakie podejmujemy są skierowane na zniwelowanie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.                                                                                                        

                                                                                                                            Wójt
                                                                                                                    
Stefan Śpibida

04.01.2022

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

grafika-Rzadowa-tarcza-Antyinflacyjna-16x9-1.jpg (24 KB)

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :


Wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny na stronie internetowej UG Dobre oraz GOPS Dobre.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 54 2850083 wew. 13, 39, 11 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

Wniosek o dodatek osłonowy.pdf (262 KB)

Wniosek o dodatek osłonowy-wersja edytowalna.docx (58 KB)

31.12.2021

500+.png (74 KB)

30.12.2021

na strone zus 30.12.2021.png (77 KB)

28.12.2021

CEEB w pigułce-1.jpg (322 KB)

23.12.2021

Życzenia na strone.jpg (428 KB)

23.12.2021

Spotkanie.jpg (225 KB)

21.12.2021

W Wigilię 24 grudnia Urząd Gminy Dobre będzie nieczynny.

Informujemy, że w Wigilię 24 grudnia Urząd Gminy Dobre będzie nieczynny, w związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia świętem Bożego Narodzenia.

Dzień wolny od pracy  został wyznaczony na podstawie zarządzenia Nr I/327/ 2021 Wójta Gminy Dobre z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobre.

 

                                                                                                       Krzysztof Staszak

                                                                                                    Sekretarz Gminy Dobre 

 

07.12.2021

Szanowni Państwo

         Ze względu na obecną trudną sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę zakaźna COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dobre, w miesiącu grudniu  br.  nie będzie dokonywany odczyt stanu wodomierzy przez pracowników Urzędu Gminy Dobre.

W związku z powyższym prosimy o samodzielne dokonanie odczytu stanu wodomierzy zainstalowanych na nieruchomości i przekazanie tych informacji do Urzędu Gminy Dobre. Odczytu stanu bieżącego wodomierza dokonuje się tylko w pełnych metrach sześciennych. Można również zrobić zdjęcie wodomierza ze stanem licznika, podpisać nazwiskiem, imieniem oraz adresem i wysłać na adres mailowy.

Informację należy przekazać w terminie od 10 do 19 grudnia 2021 r. na nr telefonu 725 020 700 lub 54 285 01 57 wew. 37  lub pocztą elektroniczną na adres urzad@ugdobre.pl

W przypadku nieprzekazania informacji o stanie wodomierzy wyżej wymienionym terminie, faktura rozliczająca obecny okres rozliczeniowy zostanie wystawiona w oparciu o prognozowane zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym. Faktury na nowy okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zostaną wystawione w oparciu o poprzednią prognozę zużycia wody.

Faktura rozliczająca bieżący okres rozliczeniowy, faktury z prognozą na nowy okres rozliczeniowy oraz druki przelewów będą dostarczone w styczniu 2022 r.

Powyższa informacja nie dotyczy nieruchomości w których został zamontowany wodomierz ze zdalnym odczytem.

 

                                                                                                                                                                 Wójt
                                                                                                                                                           Stefan Śpibida

07.12.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że spotkanie w  ramach organizowanych „Dni bez przemocy” - 25.11-10.12.2021 r.  na terenie Gminy Dobre w dniu 7.12.2021 r. z przyczyn niezależnych nie odbędzie się. Z nieodpłatnej porady prawnej będzie można skorzystać w dniu 14.12.2021 r.  w pokoju numer 18 w Urzędzie Gminy Dobre.