Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

04.07.2022

Przechwytywanie111.PNG (568 KB)

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

01.07.2022

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 3

Obszar powiatów: dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, tucholski i żniński.

Ważność: od 15:00 (1 lipca 2022 r. do 24:00 (1 lipca 2022 r.)

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami grad. Możliwość utworzenia się trąby powietrznej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej uczestników do projektu pn. „Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - cz. 1”

30.06.2022

logo.png (76 KB)

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej uczestników do projektu pn. „Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - cz. 1

Gmina Dobre wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza rekrutację uzupełniającą uczestników do projektu pn. „Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - cz. 1” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej u 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre w okresie od 01.06.2022 do 31.12.2022 r. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (15 osób).

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia m. in. w postaci spotkań uczestników projektu z psychologiem i z doradcą zawodowym, zajęć motywacyjnych, szkolenia z przedsiębiorczości oraz szkoleń zawodowych.

Brak świadomości potrzeby dokształcania się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, niska motywacja czy też brak wiary we własne siły to realne zagrożenie dla życia zawodowego każdego z nas, dlatego serdecznie zapraszamy osoby spełniające warunki rekrutacji do zgłoszenia się do udziału w niniejszym projekcie, dzięki któremu zyskają one szansę na poprawę swojej sytuacji społeczno-zawodowej. Do zaangażowania się w rozwój umiejętności i wiedzy, które są stereotypowo uznawane za "męskie" zachęcamy również wszystkie zainteresowane mieszkanki gminy Dobre.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 26).

Rekrutacja będzie prowadzona od 1 lipca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. Formularz rekrutacyjny należy pobrać z biura projektu (budynek Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6) lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobre (www.ugdobre.pl) wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem i oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem do biura projektu w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

Zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu rekrutacji uzupełniającej.pdf (128 KB)

Regulamin rekrutacji uzupełniającej.pdf (166 KB)

Formularz rekrutacyjny projektu.pdf (211 KB)

Oświadczenie uczestnika projektu.pdf (162 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf (249 KB)

30.06.2022

PLAKAT GOK.png (7.37 MB)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dobre w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

29.06.2022

Wójt Gminy Dobre  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dobre w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Poniżej do pobrania zarządzenie Wójta Gminy Dobre w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie Nr I_371._2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dobre w roku 2022.pdf (4.66 MB)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego..PDF (111 KB)

29.06.2022

ceeb_w_pigulce_ulotka_a5_0-1-1.jpg (329 KB)

Za szczególne osiągnięcia… i pomoc drugiemu człowiekowi

27.06.2022

              W dniu zakończenia roku szkolnego, 24 czerwca 2022 r. po raz kolejny uczniowie ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre, gościli na sesji Rady Gminy Dobre, na której zostały wręczone stypendia i  nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2021/2022.

Dwóch uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem oraz jeden uczeń z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzywosadzy otrzymało stypendia w wysokości 1000 zł przyznawane w ramach przyjętego przez Radę Gminy Dobre w 2017 roku Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

             W tym roku stypendia Wójta Gminy Dobre  otrzymali:

- Marta Czupajło – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem, laureatka i zdobywczyni I miejsca w Wojewódzkim Konkursie z Fizyki  i Astronomii, laureatka i zdobywczyni I miejsca w kategorii prac indywidualnych w IX Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym, a także  laureatka i  zdobywczyni II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym „Cosmic Challenge: Curiosity”;

- Wiktor Szatkowski – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Krzywosadzy – laureat i zdobywca II miejsca w Wojewódzkim Konkursie z Fizyki i Astronomii;

- Szymon Augustyniak – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem, laureat i  zdobywca III miejsca w Wojewódzkim Konkursie z Fizyki i Astronomii oraz I miejsca w IX Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym w kategorii prac grupowych.

            Władze samorządowe nagrodziły również dwie uczennice Klaudię Klimek oraz Zuzannę Mańkowską  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej  w Dobrem za zajęcie I miejsca w IX Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym w kategorii prac grupowych.

                Opiekunami uczniów byli panowie Zbigniew Karpiński i Sławomir Kieraj.

                Uczniom i ich  opiekunom życzymy dalszych sukcesów w nauce i pracy dydaktycznej.

 

               Sesja była również okazją do uhonorowania jednego z radnych gminy Dobre pana Krzysztofa Paliwodę, który kilka lat temu postanowił zostać dawcą szpiku kostnego. Dzięki swojej ofiarności pan Krzysztof   włączył się aktywne  w działania  na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego, za co otrzymał podziękowania od władz gminy. To już kolejny mieszkaniec naszej gminy który został dawcą szpiku kostnego. Pamiętajmy szpik kostny ratuje życie.

Krzysztof Staszak

 

DSC02608.JPG (4.86 MB)

Więcej zdjęć - po kliknięciu " Czytaj więcej"

czytaj więcej

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - cz. 1”

23.06.2022

logo.png (76 KB)

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - cz. 1

Gmina Dobre wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - cz. 1” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej u 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre w okresie od 01.06.2022 do 31.12.2022 r. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (15 osób).

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia m. in. w postaci spotkań uczestników projektu z psychologiem i z doradcą zawodowym, zajęć motywacyjnych, szkolenia z przedsiębiorczości oraz szkoleń zawodowych.

Brak świadomości potrzeby dokształcania się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, niska motywacja czy też brak wiary we własne siły to realne zagrożenie dla życia zawodowego każdego z nas, dlatego serdecznie zapraszamy osoby spełniające warunki rekrutacji do zgłoszenia się do udziału w niniejszym projekcie, dzięki któremu zyskają one szansę na poprawę swojej sytuacji społeczno-zawodowej. Do zaangażowania się w rozwój umiejętności i wiedzy, które są stereotypowo uznawane za "męskie" zachęcamy również wszystkie zainteresowane mieszkanki gminy Dobre.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 26).

Rekrutacja będzie prowadzona od 24 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. Formularz rekrutacyjny należy pobrać z biura projektu (budynek Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6) lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobre (www.ugdobre.pl) wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem i oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem do biura projektu w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

Zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu rekrutacji uczestników projektu pn. „Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - cz. 1”.pdf (128 KB)

Regulamin rekrutacji..pdf (166 KB)

Formularz rekrutacyjny..pdf (211 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie objętym grantem..pdf (249 KB)

Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem..pdf (162 KB)

17.06.2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy i Rada Gminy Dobre organizuje konkurs pod nazwą: „Czysta zagroda – zagroda przyjazna dla środowiska”.

Chętni, którzy chcą wziąć udział w konkursie, a nie brali udziału w ciągu minionych 6 lat, mogą dokonać zgłoszenia u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 5, tel. 54 285 01 57 (wew. 35).

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2022 r. W załączeniu Regulamin konkursu „Czysta zagroda – zagroda przyjazna dla środowiska” – prawo lokalne Zarządzenie Wójta Gminy Dobre Nr I/366/2022, dostępne również na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.ugdobre.pl

Zarządzenie Nr_366_2022 z dnia 7.06.2022 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu pod hasłem „Czysta zagroda - zagroda przyjazna dla środowiska”.pdf (1.18 MB)

10.06.2022

f1.png (131 KB)