Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

29.11.2021

na strone 29.11.png (39 KB)

29.11.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że w ramach organizowanych „Dni bez przemocy” 25.11-10.12.2021 r. na terenie Gminy Dobre w dniach 30.11.2021 r. i 7.12.2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w pokoju numer 18  w Urzędzie Gminy Dobre osoby doświadczające przemocy w rodzinie będą mogły skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej.

25.11.2021

logonastrone.jpg (111 KB)

Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem przy wsparciu Unii Europejskiej

Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem”. Inwestycja została przeprowadzona przy wsparciu funduszy zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obiekt zmienił się zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Zakres prac wewnątrz budynku objął m. in. wykonanie nowych podziałów pomieszczeń, ogólnodostępnej łazienki dla osób niepełnosprawnych i szybu windowego, ułożenie nowej glazury, malowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi wewnętrznych oraz instalacji elektrycznej. Największą metamorfozę przeszła jednak sala koncertowa, która poza gruntownym remontem wzbogaciła się o klimatyzację. Ponadto w ramach prac docieplono ściany zewnętrzne oraz dach jak również wykonano tynki  zewnętrzne, utwardzono teren działki oraz wykonano remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu to 1 088 602,69 zł, a  dofinansowanie to 840 827,26 zł (77,24% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu). Środki zewnętrzne w kwocie 731 967,00 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 108 860,26 zł to dofinasowanie z budżetu państwa. Pozostałe środki  pochodziły z budżetu gminy Dobre.

W wyniku realizacji inwestycji utworzona została baza lokalowa pod realizację przedsięwzięć o charakterze „miękkim” wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023, których beneficjentami będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Gmina Dobre jest aktualnie w trakcie procedury podpisania umowy na wdrożenie wyżej wymienionych inwestycji społecznych przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Gmina planuje również wykorzystanie wyremontowanego obiektu do realizacji różnorodnych imprez o charakterze integracyjnym, które będą finansowane z jej własnych środków.

01..jpg (372 KB)

02..JPG (238 KB)

03..jpg (173 KB)

04..jpg (176 KB)

05..jpg (92 KB)

06..JPG (179 KB)

07..JPG (170 KB)

08..JPG (170 KB)

09..jpg (263 KB)

17.11.2021

na strone.png (84 KB)

09.11.2021

2021_11_02_plakat-1.jpg (675 KB)

05.11.2021

związekbanków.jpg (14 KB)

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
  • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
  • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
  • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
  1. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
  2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
  • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

03.11.2021

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego-1.jpg (842 KB)

ASF - Dostosowanie gospodarstw do wymogów bioasekuracji

03.11.2021

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie w załączeniu publikujemy materiały informacyjne nt. dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605, a w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego.

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

29.10.2021

URZĄD GMINY DOBRE                                                                                                                              Dobre, dnia 29.10.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

            Wójt Gminy Dobre działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5  ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od dnia 29.10.2021 r. do dnia 28.12.2021 r. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Dobre na lata 2022-2031. Z powyższymi dokumentami zapoznać się można w w/w terminie w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 22 w godzinach od 730 do 1530 . Zainteresowani właściciele lasów, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów mogą w Urzędzie Gminy Dobre składać zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie. Decyzję dotyczącą uznania lub nieuznania zgłoszonych do projektu planu zastrzeżeń i wniosków wydaje Starosta Radziejowski.

            Informuje się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

 

                                                                                                                      WÓJT  GMINY  DOBRE

                                                                                                                              Stefan Śpibida

28.10.2021

Informacja dowody-1.jpg (469 KB)