pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Łucji
Witolda

25

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Projekt „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”

poniedziałek, 15.05.2017 09:29

Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku rozpoczęło rekrutację i ogłasza nabór  50 kandydatów do udziału w projekcie „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”

 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, niepracujących powyżej 29 roku życia1, zamieszkujących teren powiatu radziejowskiego, należących co najmniej do jednej  z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 roku życia2,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby o niskich kwalifikacjach. 

oraz zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy rolnicy i członkowie ich rodzin (posiadający status osoby bezrobotnej), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa3 (mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej), którzy należą do jednej z powyższych grup.

 

W ramach projektu można otrzymać:

  • dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej do 24 000 zł,
  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie mentora,
  • doradztwo biznesowe,
  • wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy po 600 zł/msc

 

Informacje i zapisy  tel. 54 426-26-66, 512—093-522 oraz w siedzibie Biura Projektu „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”, ul. Młynarska 1A/3, 87 – 800 Włocławek oraz na stronie internetowej www.cezenit.pl

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Aktywni Na Rynku Pracy, Działanie 8.3 - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 


1Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin).

2tj. osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50-tych urodzin).

3Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi/zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osoby będące współmałżonkami tych osób, a także osoby będące domownikami, podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które są zarejestrowane jako bezrobotne.

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 15.05.2017 09:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 394

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu