pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Barbary
Hieronima

4

grudzien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Z życia Dziennego Domu Seniora

czwartek, 20.08.2020 15:30

 

W dniu 1 lipca 2020 r. minęła pierwsza rocznica funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Dobrem. Z tej okazji zorganizowano uroczysty obiad  dla uczestników projektu. W uroczystości wzięli udział tylko seniorzy i pracownicy placówki, ponieważ obowiązuje reżim sanitarny  związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V 2.

Placówka tak jak dotychczas realizuje przyjęte wcześniej założenia i  cele a głównym jej zadaniem jest poprawa jakości życia seniorów.  
Wszystkie działania nastawione  są przede wszystkim na podtrzymanie sprawności fizycznej i  intelektualnej osób w starszym wieku, poszerzenie wiedzy w różnych obszarach życia oraz stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu w miłym otoczeniu i gronie rówieśników. Zajęcia są organizowane tak aby były dostosowane do indywidualnych sytuacji i potrzeb uczestników, uwzględniając ich dolegliwości i ograniczenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w okresie pandemii COVID-19. Organizujemy pogadanki, zajęcia plastyczne i manualne.

Dla poprawienia aktywność psychofizycznej seniorów, która  wpływa na jakość życia i niweluje wszelkie dolegliwości organizowane są zajęcia na świeżym powietrzu w formie gier i zabaw ruchowych. Częstotliwość a zwłaszcza systematyczność podejmowanych zajęć ruchowych i stała rehabilitacja każdorazowo dostosowana do potrzeb i możliwości seniorów, znacznie wpływa na lepsze i prawidłowe ich samopoczucie, spowalnianie niewłaściwych zmian zachodzących w układzie ruchu oraz pozwala zapewnić trwałą funkcjonalność ruchową. Uczestnicy DDS w Dobrem mają taką możliwość, ponieważ korzystają także z usług fizjoterapeuty podczas rehabilitacji.

Seniorzy korzystają także z usług pielęgniarskich zdobywając wiedzę na temat różnych schorzeń, ich objawów, leczenia i profilaktyki. Podczas pogadanek
z pielęgniarką mogą rozwiać swoje wątpliwości i skutecznie zapobiegać wielu dolegliwościom.

Panie i Panowie mają zagospodarowany czas wolny poprzez zajęcia manualne
i plastyczne. Pod okiem opiekunów wykonują ciekawe prace. W okresie letnim zrobili gazetkę ścienną dotyczą pięknej pory roku jakim jest lato i wykonali akwarium.

W Dziennym Domu Seniora seniorzy swoją jesień życia przeżywają aktywnie, z pasją i zaangażowaniem. Poprzez gry, zabawy i różnego rodzaju zajęcia zapewniamy uczestnikom świetną zabawę, zachęcamy do kreatywności
i ukazujemy, że podeszły wiek nie jest przeszkodą do bycia aktywnym, że starsze osoby mają również duży potencjał.

                                                                                                                         Sporządziła
                                                                                                                     Jolanta Ryszewska
                                                                                                      Zastępca Kierownika GOPS w Dobrem
                                                                                             ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkania Chronionego

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 20.08.2020 15:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 269

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu