pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Alfreda
Maksymiliana

14

sierpien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Kolejny odcinek drogi gminnej zostanie zmodernizowany ze środków FOGR

poniedziałek, 13.07.2020 14:07

 

We wtorek 7 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Wójt Gminy Stefan Śpibida oraz Skarbnik Gminy Agata Szydłowska podpisali umowę o  dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,637 km w obrębie geodezyjnym Smarglin część dz. nr 358/1 w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zawarta umowa dotyczy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 180109C Kobielice-Smarglin na odcinku od km 0+008 do km 0+645. W ramach inwestycji oczyszczono i skropiono nawierzchnię drogi. Na całym odcinku położono nawierzchnię z asfaltu o grubości 4 cm, obustronnie ścięto pobocza i umocniono je. W ramach przedsięwzięcia ustawiono również oznakowanie. Łączny koszt inwestycji to 112 270,43 zł, z  czego 38 220,00 zł stanowić będą środki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawie uległy bezpieczeństwo oraz warunki prowadzenia prac polowych.

Co roku gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie z całego województwa mogą ubiegać się o marszałkowską dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki, jakimi dysponuje Województwo Kujawsko-Pomorskie na ten cel pochodzą z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Fundusze te można przeznaczać m. in. na szeroko pojęte działania na rzecz poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na budowę dróg dojazdowych do pól i pastwisk.

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 13.07.2020 14:07
Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2020 14:23
Liczba wyświetleń: 244

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu