pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Beatrycze
Małgorzaty

18

styczeń

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

poniedziałek, 27.05.2019 09:17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre”

Gmina Dobre wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie o 15 liczby miejsc świadczenia usług społecznych (10 w Dziennym Domu Seniora/5 w mieszkaniu chronionym) i zapewnienie dostępności ww. usług dla 15 (10 K/5 M) mieszkańców gminy Dobre zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych i niepełnosprawnych) w okresie realizacji projektu. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne (tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) i/lub niepełnosprawne (w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”).

Gorąco zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Pobyt w Dziennym Domu Seniora oraz w mieszkaniu chronionym to dla każdego z uczestników projektu korzyści wynikające ze wspólnego, a nie samotnego spędzania czasu, podejmowania aktywności, interakcji z otoczeniem i społecznością lokalną. Podopieczni Dziennego Domu Seniora oraz mieszkania chronionego mogą liczyć na profesjonalną opiekę ze strony personelu, a ich opiekunowie faktyczni będą mogli podjąć aktywność zawodową w przypadku, gdy opieka wymagała rezygnacji z zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminach rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 26) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem.

Rekrutacja będzie prowadzona od 30.05.2019 r. do 20.06.2019 r. Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Gminy Dobre/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre i u sołtysów oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Dobre/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Gminy Dobre/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre.

 

                                                                                             Wójt

                                                                                         Stefan Śpibida

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz zgłoszeniowy mieszkanie chronione 2019-05-27 09:22:03 d.adamski
załącznik Formularz zgłoszeniowy DDS 2019-05-27 09:21:43 d.adamski
załącznik Umowa uczestnictwa w projekcie mieszkanie chronione 2019-05-27 09:21:26 d.adamski
załącznik Umowa uczestnictwa w projekcie DDS 2019-05-27 09:20:56 d.adamski
załącznik Regulamin rekrutacji do mieszkania chronionego 2019-05-27 09:20:33 d.adamski
załącznik Regulamin rekrutacji do DDS 2019-05-27 09:20:18 d.adamski
załącznik Uzgodnienia dotyczące przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie wsparcia w mieszkaniu chronionym 2019-05-27 09:19:16 d.adamski
załącznik Uzgodnienia dotyczące przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie wsparcia w DDS 2019-05-27 09:19:01 d.adamski
załącznik Zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu rekrutacji do mieszkania chronionego w Dobrem 2019-05-27 09:18:37 d.adamski
załącznik Zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu rekrutacji do Dziennego Domu Seniora w Dobrem 2019-05-27 09:18:29 d.adamski

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 27.05.2019 09:17
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2019 09:36
Liczba wyświetleń: 666

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu