pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Gerwazego
Protazego

19

czerwiec

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Klub Młodzieżowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem”

wtorek, 19.03.2019 08:54

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Klub Młodzieżowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem”

Gmina Dobre wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Klub Młodzieżowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia poprzez wzrost aktywizacji społecznej u 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre w okresie od 1.03.2019 do 30.09.2019 r. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (12 osób) oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (12 osób).

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia m. in. w postaci warsztatów z treningu umiejętności społecznych, czytelniczo-teatralnych, logopedycznych oraz z zakresu zdobycia umiejętności uczenia się, a także wsparcia psychologicznego.

Gorąco zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Zaplanowane zajęcia pozwolą uczestnikom na ciekawe, a zarazem pożyteczne spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników w miłej atmosferze. Uczestnicy zajęć będą mogli m. in. wziąć udział w konkursie plastycznym z atrakcyjnymi nagrodami czy zabawach takich jak kalambury, pantomina i gry dramowe.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 26).

Rekrutacja będzie prowadzona od 19 marca 2019 r. do 26 marca 2019 r. Formularz rekrutacyjny można pobrać z biura projektu (budynek Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6), w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem (ul. Fabryczna 26a), ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobre (www.ugdobre.pl) lub ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem (www.gokdobre.pl), wypełnić czytelnie, podpisać (formularz w imieniu dziecka podpisuje rodzic lub opiekun prawny) oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem i oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem do biura projektu w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zarządzenie Nr I 37 2019 Wójta Gminy Dobre z dn. 19 marca 2019 r. 2019-03-19 09:55:30 d.adamski
załącznik Regulamin rekrutacji 2019-03-19 09:56:04 d.adamski
załącznik Formularz dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 2019-03-19 09:56:50 d.adamski
załącznik Formularz dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 2019-03-19 09:57:29 d.adamski
załącznik Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem 2019-03-19 09:58:10 d.adamski
załącznik Deklaracja uczestnictwa w projekcie objętym grantem 2019-03-19 09:58:46 d.adamski

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 19.03.2019 08:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 264

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu