pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Celestyny
Iwony

19

maj

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Klub Młodzieżowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem „Przystanek Sukces”

wtorek, 12.03.2019 12:10

Gmina Dobre realizuje projekt pn. Klub Młodzieżowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem „Przystanek Sukces”.

Celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia poprzez wzrost aktywizacji społecznej u 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre w okresie od 1.02.2019 do 31.07.2019 r.

Planowane efekty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) - 9;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna (min.56% objętych wsparciem) - 6;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR objętych wsparciem realizowanym w sposób spójny i kompleksowy z zaangażowaniem trzech różnych sektorów/partnerów do 2023 r. - 9;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym (100% osób objętych wsparciem w projekcie) - 9;

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 6;

- wskaźnik efektywności społecznej (min. 34% osób objętych wsparciem w projekcie) - 4;

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 5.

Całkowita wartość projektu: 52 632,32 zł.

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 12.03.2019 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019 14:23
Liczba wyświetleń: 150

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu