pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Michaliny
Michała

29

wrzesien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30     

Rewitalizacja budynku byłego pawilonu handlowego dzięki wsparciu Unii Europejskiej

czwartek, 29.11.2018 23:33

 

W miniony wtorek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wręczono umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida i Skarbnik Gminy Dobre Cecylia Danuta Nowak, którzy z rąk Marszałka Wójewództwa Piotra Całbeckiego odebrali umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek użyteczności publicznej” w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Inwestycja dotyczy obiektu byłego pawilonu handlowego znajdującego się przy ul. Fabrycznej w Dobrem. Projekt zakłada jego przebudowę na budynek użyteczności publicznej składający się z pomieszczeń przeznaczonych pod Dzienny Dom Seniora, pomieszczeń przeznaczonych pod mieszkanie chronione oraz pomieszczeń handlowo-usługowych.

Zakres prac obejmuje demontaż wszystkich okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz pustaków szklanych, montaż nowych okien oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie wyburzeń, wykonanie nowych podziałów pomieszczeń i uzyskanie ich nowych funkcji, wykonanie tarasów i schodów na elewacji frontowej i elewacji ogrodowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów, wykonanie obniżenia posadzki w pomieszczeniu kotłowni, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i dachu, przebudowę istniejącego szybu windy towarowej i wykonanie szybu windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowego zagospodarowania działki, wykonanie robót z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej. Całkowita wartość projektu to 2 485 217,37 zł, a dofinansowanie unijne to 871 226,04 zł (61,81% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu).

W wyniku realizacji inwestycji utworzona zostanie baza lokalowa pod realizację przedsięwzięć o charakterze „miękkim” wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023, których beneficjentami będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Zakończyły się już roboty budowlane związane z pierwszym etapem przebudowy, który objął prace związane m. in. z dociepleniem obiektu. W chwili obecnej trwają prace wewnątrz budynku

                                                                                      Joanna Maciejewska

 

Zdjęcie: Szymon Zdziełbo/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.staszak
Data powstania: 29.11.2018 23:33
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 00:02
Liczba wyświetleń: 836

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu