pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Alfa
Leonii

19

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Program „DOBRY START” (300+) w Gminie Dobre

piątek, 29.06.2018 09:48

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje jednorazowo w kwocie 300 zł. i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się: 

  • 20 roku życia (świadczenie „Dobry start” przysługuje również w przypadku, gdy dziecko ukończyło do dnia 31-08-2018 r. 20 rok życia,  a od 1 września rozpoczyna nowy rok szkolny  w ostatniej klasie  szkoły średniej za wyjątkiem szkół policealnych);  
  • 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie  nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie „Dobry start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem  informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane:

  • elektronicznie od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych systemach bankowych,            
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. Dworcowa 6, pokoje nr 9 i 10.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre w godzinach pracy Ośrodka tj. od  godz. 7:30 do godz. 15:30 lub pod nr telefonu: (54) 2850 083 wew. 11 i wew. 39.

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 29.06.2018 09:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2018 12:20
Liczba wyświetleń: 671

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu