pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Celestyny
Iwony

19

maj

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Dobre”

wtorek, 15.05.2018 07:34

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Dobre wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Dobre” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywna integracja 30 osób z terenu gminy Dobre zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z Ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy).

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia w postaci opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji, organizacji spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym oraz możliwości realizacji kursów zawodowych (np. kursu na prawo jazdy kategorii C+E lub kursu spawacza).

Brak świadomości potrzeby dokształcania się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, niska motywacja czy też brak wiary we własne siły to realne zagrożenie dla życia zawodowego każdego z nas, dlatego serdecznie zapraszamy osoby spełniające warunki rekrutacji do zgłoszenia się do udziału w niniejszym projekcie, dzięki któremu zyskają one szanse na poprawę swojej sytuacji społeczno-zawodowej. Do zaangażowania się w rozwój umiejętności i wiedzy, które są stereotypowo uznawane za "męskie" zachęcamy również wszystkie zainteresowane mieszkanki gminy Dobre.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji będzie można również uzyskać podczas spotkania rekrutacyjnego, które odbędzie się 17.05.2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6 w sali konferencyjnej oraz w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 22).

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 15 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. Formularz rekrutacyjny należy pobrać z biura projektu (budynek Urzędu Gminy Dobre) lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobre (www.ugdobre.pl), wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium obligatoryjnego i kryteriów preferencyjnych oraz oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do biura projektu w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zarządzenie nr I/273/2018 Wójta Gminy Dobre z dnia 14 maja 2018 r. 2018-05-15 08:37:42 d.adamski
załącznik Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Dobre” 2018-05-15 08:40:31 d.adamski
załącznik Formularz rekrutacyjny 2018-05-15 08:41:39 d.adamski
załącznik Oświadczenie uczestnika projektu 2018-05-15 08:43:14 d.adamski

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 15.05.2018 07:34
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 07:44
Liczba wyświetleń: 405

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu