pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Kingi
Krystyna

24

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre

piątek, 09.03.2018 07:25

 

Gmina Dobre realizuje projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre”.

Celem projektu jest zwiększenie o 15 liczby miejsc świadczenia usług społecznych (10 w Dziennym Domu Seniora/5 w mieszkaniu chronionym) i zapewnienie dostępności ww. usług dla 15 (10 K/5 M) mieszkańców Gminy Dobre zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych/niepełnosprawnych) od 1 I 2019 do 31 XII 2020.

Planowane efekty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 15;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 15;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w

postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie - 5;

- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 15;

- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu - 5;

- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 15.

Wartość projektu: 1 011 375,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 859 668,75 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 09.03.2018 07:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 895

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu