pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Pauliny
Sabiny

22

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Droga Kłonowo - Kłonówek przebudowana dzięki wsparciu FOGR

poniedziałek, 24.07.2017 11:28

Na początku lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Stefan Śpibida oraz Skarbnik Gminy Cecylia Danuta Nowak podpisali umowę dofinansowującą modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie bitumicznej na odcinku do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Kłonowo, dz. nr 130 w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Podczas realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 180132C Kłonowo - Kłonówek na odcinku od km 0+000 do km 0+930 nawierzchnię istniejącej drogi wykorzystano jako górną warstwę podbudowy. Po oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową została ona przykryta warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Na całym odcinku pobocza sprofilowano i wzmocniono kruszywem na szerokości 0,5 m. Łączny koszt inwestycji to 102 941,53 zł, z czego 27 672,45 zł stanowić będą środki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawie uległy bezpieczeństwo oraz warunki prowadzenia prac polowych.

Co roku gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie z całego województwa mogą ubiegać się o marszałkowską dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki, jakimi dysponuje Województwo Kujawsko-Pomorskie na ten cel pochodzą z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Fundusze te można przeznaczać m. in. na szeroko pojęte działania na rzecz poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na budowę dróg dojazdowych do pól i pastwisk.

 

Joanna Maciejewska

 

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz archiwum UG Dobre

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 24.07.2017 11:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 346

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu